متن خبر


مصوبه 1391 کميسيون نظارت 

بسمه تعالي

برابر مصوبات کميسيون نظارت مورخه 16/8/91 در خصوص ضوابط صدور پروانه کسب نانوايي ( مجتمع – يک پخت – دو پخت ) و لزوم تجهيز واحد هاي فوق به دوگانه سوز نمودن سوخت مصرفي و موتور برق  اين اتحاديه بطور مستمر ( با مديريت رييس وقت آقاي اسداله محمودي ) ضمن بازديد از واحدهاي نانوايي فعال در شهر رشت ، فراخوان اعضا ء تحت پوشش اتحاديه جهت توجيه ، تذکر و تفهيم اهميت موضوع ، استفاده از اهرم هاي لازم جهت اجراي مصوبه مربوطه ، شرکت در کليه جلسات مربوطه ، پدافند غير عامل  و .... پيگيري اين امربوده و هست. در اين خصوص از ابتداي سال 1395 و نيز  در ادامه با مديريت جديد( آقاي عادل محمدي ) ، پيرو صورتجلسه هيات مديره اتحاديه هر يک از اعضاي هيات مديره بعنوان نماينده يک بخش از بخشهاي پنجگانه انتخاب و مقرر شد از کليه واحد هاي  نانوايي در بخش واحدها بازديد و گزارش کالملي تهيه گردد و نواقص مشاهده شده خصوصا موتور برق و گازوئيل  و اشکالات بهداشت فردي و محيطي  کتبا به متصدي اعلام گردد و مهلت 1 هفته اي داده شود . مراتب بطور پياپي به اتاق اصناف مرکز استان گيلان انعکاس خواهد يافت .

1-   آقاي عادل محمدي – نماينده اتحاديه در خشکبيجار

2-   آقاي ناصر خاکسار نماينده اتحاديه در خمام

3-   آقاي وحيد محمدي نماينده اتحاديه  در  لشت نشاء

4-   آقاي اسداله محمودي نماينده اتحاديه در سنگر

5-   آقاي مجيد احمدي نماينده اتحاديه در کوچصفهان

 -

پيوندهاي مرتبط


تبليغات
پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه نانوایان شهرستان رشت
طراحي و ميزباني سايت : همراهان دنياي مجازي