#
تاريخ ثبت
عنوان خبر
1
تاريخ: 1400/5/6
کارخانه اسکيمو وحيد متصدي نانوايي آزموده

کارخانه اسکيمو وحيد متصدي نانوايي آزموده

2
تاريخ: 1400/5/5
کرونا در گيلان

کرونا در گيلان

3
تاريخ: 1400/1/17
تبريک سال نو

تبريک سال نو

4
تاريخ: 1398/10/16
حرفه پولساز خياطي براي دختران و بانوان

حرفه پولساز خياطي براي دختران و بانوان

5
تاريخ: 1398/10/16
طرح شهيد سليماني

طرح شهيد سليماني

6
تاريخ: 1397/6/19
نحوه خريد آرد

نحوه خريد آرد

7
تاريخ: 1396/5/3
فروش ملک در سعيد آباد زنجان معرفي از رشت

فروش ملک در سعيد آباد زنجان معرفي از رشت

8
تاريخ: 1396/2/14
تدريس دروس ابتدايي خصوصي براي فرزندان نانوايان رشت

تدريس دروس ابتدايي خصوصي براي فرزندان نانوايان رشت

9
تاريخ: 1396/2/14
فروش نانوايي بهمراه دو منزل نوساز رشت ميدان گيل

فروش نانوايي بهمراه دو منزل نوساز رشت ميدان گيل

10
تاريخ: 1395/9/18
آقاي محمد رضا نور افشان پژوهشگر نانهاي سنتي و حجيم

آقاي محمد رضا نور افشان پژوهشگر نانهاي سنتي و حجيم

11
تاريخ: 1395/9/17
برگزاري همايش نانوايان در بخش خشکبيجار

برگزاري همايش نانوايان در بخش خشکبيجار

12
تاريخ: 1395/5/5
مصوبه 1391 کميسيون نظارت

مصوبه 1391 کميسيون نظارت

13
تاريخ: 1395/2/12
پنجمين همايش مهارت آموزي اشتغال

پنجمين همايش مهارت آموزي اشتغال

14
تاريخ: 1393/8/4
معرفي آقاي اسماعيلي فرد مشاور مالياتي در اتاق اصناف

معرفي آقاي اسماعيلي فرد مشاور مالياتي در اتاق اصناف

15
تاريخ: 1392/11/1
افتتاح پايگاه اطلاع رساني اتحاديه نانوايان شهرستان رشت

افتتاح پايگاه اطلاع رساني اتحاديه نانوايان شهرستان رشت

پيوندهاي مرتبط


تبليغات
پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه نانوایان شهرستان رشت
طراحي و ميزباني سايت : همراهان دنياي مجازي